Adressen

adres van de kerkenraad is: 

Protestantse gemeente te Koudum
Postadres: Jacob Benckesplein 1, 8723 BN Koudum 

Of via e-mailadres scriba: scriba.pknkoudum@gmail.com

Predikanten:
Pastorie: Klokslach 26
terug