Werkgroep PASTORAAT

VANUIT DE WERKGROEP PASTORAAT

In de bijdrage van onze voorzitter heeft u gelezen dat we met een volledig kerkenraadsteam verder kunnen. Daar zijn we ook in de werkgroep Pastoraat heel blij mee.
Hittje Faber en Teuni Venema hebben als ouderling veel bijgedragen. Daar zijn we hen dankbaar voor! Ze worden opgevolgd door Kim Haytema en Rinske Adema. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe wykomtinkers: Jellie de Boer, Hanny Karper en Teuni Venema. Bovendien komen er wellicht nog enkele nieuwe gezichten bij. Van harte welkom allemaal in de werkgroep Pastoraat. We trekken daar met elkaar op in een fijne ploeg, mooi dat we zo verder mogen.

Dank aan               

Per 1 december 2022 hebben Grietje Nauta en Tettje Smid afscheid genomen als wykontinker in wijk Zuid van onze gemeente. Jarenlang, Grietje vanaf 2008 en Tettje vanaf 2011, hebben ze gemeenteleden met een bezoekje, bloemetje of een fruitbakje en kaartjes verrast bij verjaardagen, ziekte of jubilea of verdrietige omstandigheden. Ze zijn nu zelf met een bloemetje verrast en worden heel hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid.

                                                                

terug