JONGE MENSEN

Jonge Mensen


                                                               


Geloof je dat echt?

De grote circustent zat vol. Het publiek was benieuwd wat er ging  gebeuren. Iedereen had al gezien  dat hoog in die tent, bijna in de nok, 
een touw gespannen was. Die liep van ene kant van de circustent naar de andere. Een lichtbundel zocht en vond de koorddanser.
Aanzwellend tromgeroffel maakte het al spannend en ineens werd het stil. Vanuit de hoogte riep de koorddanser: ‘Denken jullie dat ik van deze kant naar de andere kant kan lopen?’

Alle mensen riepen naar omhoog: ‘Ja!’, sommigen zelfs ‘ja natuurlijk!’. Toen liep de koorddanser voetje voor voetje over het touw naar de andere kant. Er klonk applaus!

‘Geloven jullie dat ik dat ook kan met een kruiwagen?’ riep de koorddanser met luide stem. Van beneden riepen de mensen terug ‘Ja, dat geloven we’.
Heel voorzichtig liep hij met een kruiwagen over het touw. Een daverend applaus volgde.


‘Maar geloven jullie dat dit ook kan als er iemand in die kruiwagen zit?’ vroeg de koorddanser. Vol enthousiasme riepen de mensen naar omhoog: ‘we geloven het’. 
Toen vroeg de koorddanser: ‘Wie van jullie wil er dan in de kruiwagen gaan zitten?’ Het bleef stil in de grote circustent.

Geloven in God gaat over je toevertrouwen. Dat de Ene er voor jou zal zijn. Dat je veilig aan de overkant komt… 
terug