PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Wie wij zijn

Wie wij zijn

Ontmoeting met God
De ontmoeting met God is de basis van ons leven als gemeente.
Hij is de bron en het doel van ons bestaan.
Heel het gemeenteleven wortelt Hem, de Onnoembare en Onzichtbare,
die ons in Jezus nabij gekomen is en middels zijn Geest in ons werkt.
De ontmoeting met Hem komt tot uitdrukkingen in de wekelijkse viering op zondag en andere momenten waarop gemeenteleden in zijn Naam samenkomen.


Ontmoeting met elkaar
in het pastoraat als omzien naar elkaar,
in het geloofsgesprek in de kleine groepen,
in de diverse taken waarbij ieder wordt uitgenodigd zijn of haar gaven
in te zetten, omdat wij allen leerlingen van Jezus Christus zijn
en daarin veel voor elkaar kunnen betekenen.


Ontmoeting met de wereld
in onze meelevendheid met wat er omgaat in het dorp,
in onze beschikbaarheid voor wie van onze diensten gebruik wil maken,
in onze diaconale betrokkenheid bij mensen dichtbij en verder weg,
in onze openheid voor de vragen die deze tijd en cultuur stellen aan de geloofsgemeenschap,
omdat Jezus ons steeds weer op weg stuurt naar de ander,
en de kerk er is om van Gods Koninkrijk te getuigen in woord en daad.

Daarbij kan ontmoeting alleen ontmoeting zijn in een sfeer
waar we de ruimte en de tijd nemen om naar elkaar te luisteren,
en ons openstellen voor de Geest van God die waait door mensen;
en in een ontspannen klimaat waarin we ons niet laten opjagen door wat er moet,
maar ons laten inspireren door wat er kan.

 

terug
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9.30 uur
meer details

Beheer (vergaderrooster 2020 maken)
datum en tijdstip 26-09-2019 om 19.45 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 11.00 uur
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 06-10-2019 om 9.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.