Informatie

Informatie:

Onze gemeente kent verschillende uitgaven en media:

-gemeenteblad ‘Kerknieuws’. Verschijnt als regel om de drie weken. Aanmelding om abonnee te worden via: klaaskepries@gmail.com


2023: Verschijningsdata Kerknieuws, wijzigingen voorbehouden:
                              
  
dinsdag 10 januari
dinsdag 31 januari
dinsdag 21 februari
dinsdag 14 maart
dinsdag  28 maart
dinsdag 18 april
dinsdag 9 mei
dinsdag 30 mei
dinsdag 27 juni
 
dinsdag 15 augustus
dinsdag 5 september
dinsdag 26 september
dinsdag 17 oktober
dinsdag 7 november
dinsdag 28 november 
dinsdag 19 december
dinsdag 9 januari
   

-seizoenkrant ‘Zin in meer’, met het activiteitenaanbod vanuit de drie gemeentes in Koudum, Warns en Molkwerum. Verschijnt jaarlijks begin september.

-Gemeentegids, uitgave met informatie over organisatie van de kerkgemeenschap. Verschijnt in januari en wordt verspreid met Kerkbalans.

-Website www.pknkoudum.nl

-scipio-app, te downloaden via de appstore. Deze app biedt ook de mogelijkheid om digitaal mee te doen met de collecten in en van de kerk.


 
terug