Werkgroep Publiciteit

 
Visie
Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn en daarom is het belangrijk te laten zien wie we zijn.
 
Opdracht vanuit de visie
Via alle mogelijke media bekend maken wie wij zijn en welke activiteiten er worden georganiseerd.
 
Samenstelling
De werkgroep bestaat momenteel uit de redactie van kerknieuws, de webmaster, de scriba en de predikant.
 
Concreet

  • Jaarlijks publiceren van de gegevens van onze gemeente in een informatieboekje
  • Het uitbrengen van het tweewekelijks verschijnende blad Kerknieuws en aanleveren van kopij voor het regionale blad Ons Kerkblad
  • Beheren van de website www.pknkoudum.nl
  • Inrichten van de publicatieborden bij de kerk
  • Publiceren van bijzondere activiteiten in de plaatselijke bladen
terug